Hvem er vi?

Fjordboerne etablerer sig som gruppe i september 2002. Gruppen opstår af et arbejdsfællesskab med fremstilling af vikingetelte til Vikingemuseet i Ladby , men også en fælles interesse for vikingetiden, dens historie og dens mange forskellige håndværk, livsstil og vilkår.

Gruppens navn blev valgt ud fra den kendsgerning, at i starten boede vi alle i nærheden Kerteminde Fjord og Kertinge Nor, så derfor er vi Fjordboer.

Sammen med Vikingegruppen OdiNSVI fra Odense deler Fjordboerne titlen : Ladbys Vikinger, hvor vi har et tilhørsforhold til Vikingemuseet i Ladby, med gensidig inspiration og udvekskling af viden, erfaringer og arbejdskraft.

Flere af Fjordboerne er medlem af Ladby Skibslaug og Ladby Tapetlaug, ligesom adrætte og kamplystne Fjordboerne også er medlemmer af Vikingekampgruppen Od.Hvad er en Fjordbo?


En Fjordbo tager ansvar for fælles opgaver og fælles liv i vinterhi og på sommertogter.

Fjordboerne er seriøse i formidlingen af vikingetid og håndværk, men de keder sig ikke.

En Fjordbo søger at tilegne sig viden og færdigheder om vikingetidens håndværk og kultur.

Fjordboerne har lige rettigheder, pligter og ansvar i gruppen.

En Fjordbo bidrager til det gode sammenhold og værner om gruppens gode ry og rygte.

I Fjordboernes liv er der et jævnt rend af fosterbørn, vikingekærester og de ældstes børnebørn.

Fjordboerne at finde rundt om i verden, men derfor er de stadig Fjordboer og med i Fjordbolivet. Så mange af os som muligt mødes så ofte som muligt det er nutidvikingernes vilkår.

Det praktisk liv i gruppen lever vi ved fortsat at have et arbejdsfællesskab.

I vintersæsonen mødes vi 2 gange om måneden. Vi har adgang til værkstedsfaciliteter, hvor vi i læ for rusk og regn kan lave nyt, reparere gammelt og pleje vores fællesskab og håndværksinteresser.

Gennem årene har vi hentet inspiration af andre vikinger og håndværkere ved at arrangere temadage, hvor vi bl.a. har beskæftiget os med benfløjter, prægning i læder, barkæsker, arbejdet i grønt træ, trædrejning, pileflet, glasperler, lygter og ovnbygning.I sommersæsonen er vi en Rejsenlysten Flåde, ganske vist uden skib, men vi kommer omkring endda.

I løbet af sommeren deltager få eller flere af gruppens medlemmer i adskillige vikingetræf og vikingemarkeder. Så er det tid til at lufte telte, klæder og hinanden, få fortalt vinterens historier og hilse på vikingevenner, dele erfaringer og fremvise nye frembringelser og beundre andres formåen og dygtighed. Sommeren er også tiden for pralerier og beundringer af de unger der er kommet til i vinterens løb. Sange skal synges, der er våbengny og vinterens bryg skal smages.Gruppen har få, eller flere gange deltaget i levendegørelser på museer og på træf og markeder.

Vi nævner:

Ladby Vikingemarked, Vikingemarkedet i Bytoften, Gunnes Gård i Sverige, Odense Havn-For sejl i 1000 år, Jernaldermarked i Lundeborg, Sildehagen i Hobro, Lindholm Høje, Moesgård, Hjemsted Oldtidspark, Jelling Vikingemarked, Foteviken i Sverige, Bork Vikingemarked, Vikingertage i Schleswig, Odense Middelalderdage, Nordisk Vikingesmedetræf, Staby Vikingemarked, Læsø Vikingemarked, Smedenes Vikingemarked på Kysing Strand, Hvolris marked.


Du kan se Fjordboernes vedtægter HER

Besøgstæller